Kon Tiki Cover Redesign Idea

Kon-tiki book jacket design (front)

Kon-tiki book jacket design (front)

Kon-tiki book jacket design (full spread)

Kon-tiki book jacket design (full spread)

Cover Design Idea

Advertisements